Výuka

Ve spolupráci s Neurologickou klinikou zajišťujeme výuku neurologie pro 5. ročník, neurověd pro 3. a 4. ročník, a to jak pro studující v českém, tak anglickém jazyce. Individuálně se pracovníci kliniky podílejí přednáškami na výuce farmakologie, fyziologie a patologické fyziologie v 1. až 3. ročníku. Dále přednášíme pro bakářský směr fysioterapie 2. LF UK a FTVS. Pracovníci kliniky pravidelně přednášejí v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dále na seminářích a doškolovacích kursech organizovaných IPVZ, ČLK a odbornými společnostmi ČLS JEP.
 
Zajišťujeme též výuku neurologie pro FTVS a vývojové neuropsychologie pro katedru výchovné dramatiky DAMU.
Počet hodin věnovaných výuce v letím semestru 1998/99 a zimním semestru 1999/2000 činí cca 640 hodin v českém jazyce a 160 v jazyce anglickém
Doktorské výchově, přijímacímu řízení a dalším pedagogickým aktivitám jsme věnovali celkem 1240 hodin.
 
Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
3. ročník
  Klinická propedeutika
5. ročník
  Neurologie
Fyzioterapie – Bc. studium
2. ročník
  Neurologie
Fyzioterapie – NMgr. studium
2. ročník
  Fyzioterapie v klinických oborech
Všeobecná sestra – Bc. studium
2. ročník
  Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii
3. ročník
  Ošetřovatelská péče o dítě II

Poslední aktualizace: 14. 10. 2021 / Administrátor