Semináře Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol – podzim 2023

Štítky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás opět pozvat na pravidelné semináře, které se budou konat v těchto termínech 2023:

27. 9. 2023         Představení Metodického pokynu FNM pro postup u dětských pacientů s ischemickou CMP
  • Doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D. a kolektiv

Malá levá posluchárna – budova ředitelství FNM, patro -1S
14.00–16.15 hod.

25. 10. 2023      

MOTOLSKÝ DEN DĚTSKÉ NEUROLOGIE

Velká posluchárna – přízemí ředitelství FNM
14.00–18.00 hod.

 

 15. 11. 2023        

Pokroky a trendy v dětské neurochirurgii

  • Doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D. a kolektiv

KINOSÁL – budova ředitelství FNM, 2. patro
14.00–16.15 hod.

 

6. 12. 2023    

Neuropatologie - histopatologické kazuistiky z roku 2023

  • Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. a kolektiv

Ústav patologie a molekulární medicíny, dospělá část FN Motol, 2. patro, uzel A, knihovna
13.00–15.15 hod.

 

10. 1. 2024     

MOTOLSKÝ EPILEPTOCHIRURGICKÝ DEN

  • Téma se bude vztahovat 5. výročí založení Epilepsy Research Centre Prague (EpiReC), detaily upřesníme

Velká posluchárna – přízemí ředitelství FNM
15.00–18.00 hod.

 

Na setkání se těší

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol 

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
přednosta kliniky 

Doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.

MUDr. Martin Kudr, Ph.D.

Vytvořeno: 3. 9. 2023 / Upraveno: 4. 9. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.