Semináře Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol – podzim 2022

Štítky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás opět pozvat na pravidelné semináře, které se budou konat v těchto termínech: 21. září 2022 – 11. ledna 2023.

21. 9. 2022 Psychologické aspekty péče o somaticky nemocné děti
aneb s čím vám ne/můžeme pomoci?
  • PhDr. Alice Maulisová
  • Mgr. Kateřina Bukačová, Ph.D.

Velká posluchárna (posluchárenský blok 2. LF UK / FN Motol)

14.00–16.15

 

  13. 10. 2022

Blok dětské neurologie na Vědecké konferenci 2. LF UK

Velká posluchárna (posluchárenský blok 2. LF UK / FN Motol)
10.00–12.30

 

19. 10. 2022

Nové možnosti profylaktické léčby migrény

  • MUDr. Zuzana Matoušová

Malá levá posluchárna – 1S (vchod z přízemí ředitelství FN Motol)
14.00–16.15

 

9. 11. 2022

Motolský den dětské neurologie, 3. ročník

Velká posluchárna (posluchárenský blok 2. LF UK / FN Motol)
14.00–18.30

 

14. 12. 2022

Neuropatologie – histopatologické kasuistiky z roku 2022

  • prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
  • prim. MUDr. Věra Sebroňová

Ústav patologie a molekulární medicíny, dospělá část FNM, 2. patro A
13.00–15.15

 

 11. 1. 2023

Motolský epileptochirurgický den, 10. ročník

  • Téma a detailní program upřesníme

Velká posluchárna (posluchárenský blok 2. LF UK / FN Motol)
15.00–18.00

 

Na setkání se těší

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol 

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
přednosta kliniky 

MUDr. Věra Sebroňová
zdravotnický zástupce přednosty

MUDr. Martin Kudr, Ph.D.
školský zástupce přednosty

Vytvořeno: 1. 8. 2022 / Upraveno: 1. 8. 2022 / Renata Todtová