Semináře Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol – podzim 2021

Semináře Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol na podzim 2021 se konají v různých učebnách a místnostech 2. LF UK a FN Motol a ne vždy začínají ve stejném čase. Věnujte pozornost podrobnějšímu programu.

15. 9. 2021
Představení Centra fetální medicíny ÚPMD Podolí
  • Spektrum intrauterinních operací a jejich výsledky
    MUDr. Hašlík, prof. Krofta
  • Sledování psychomotorického vývoje dětí CFM
    MUDr. Staníčková

KINOSÁL  FN Motol – 2. patro, budova ředitelství FN Motol ● 14.00–16.15 hod.

 

6. 10. 2021
Etické aspekty modifikace lidského genomu

Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.

MALÁ LEVÁ POSLUCHÁRNA – 1S, vchod z přízemí ředitelství FN Motol ● 14.00–16.15 hod.

 

3. 11. 2021

 
Motolský den dětské neurologie

Téma a detailní program upřesníme zde.

VELKÁ POSLUCHÁRNA – přízemí ředitelství FN Motol ● 14.00–18.00 hod.

 

8. 12. 2021

 
Neuropatologie – histopatologické kazuistiky z roku 2021

Koordinátoři:
prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.

prim. MUDr. Věra Sebroňová

Ústav patologie a molekulární medicíny, dospělá část FN Motol, 2. patro A, knihovna ● 13.00–15.15 hod.

 

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
přednosta kliniky
 
MUDr. Věra Sebroňová
zdravotnický zástupce přednosty
  MUDr. Martin Kudr, Ph.D.
školský zástupce přednosty

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 3 (6) kredity. Na akci 3. 11. 2021 je nutná registrace; na ostatní semináře není třeba se předem registrovat. Není vyžadován registrační poplatek. 

Vydáno: 18. 8. 2021 / Upraveno: 18. 8. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková