Semináře Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol – jaro 2024

Štítky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás opět pozvat na pravidelné semináře, které se budou konat ve středu v těchto termínech: 21. února 2024, 20. března 2024, 17. dubna 2024, 29. — 31. května 2024, 19. června 2024.

21. únor 2024 Funkční poruchy hybnosti: základní principy diagnostiky a možnosti rehabilitace
  • Doc. MUDr. Tereza Serranová (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN)
  • Ph.D., Mgr. Martin Jirásek (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN)
MALÁ LEVÁ POSLUCHÁRNA – budova ředitelství FNM, patro -1S
14.00–16.15 hod.
 
  20. březen 2024

Diagnostika mitochondriálních onemocnění

  • Ing. Markéta Tesařová, Ph.D. (Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch, Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu .1. LF a VFN)

MALÁ LEVÁ POSLUCHÁRNA – budova ředitelství FNM, patro -1S
14.00–16.15 hod.

 

17. duben 2024

 

Poruchy vývoje řeči, epilepsie a spánek

  • Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. (Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM)
  • MUDr. Katalin Štěrbová (Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM)
  • MUDr. Martin Kudr, Ph.D. (Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM)
  • PhDr. Alice Maulisová, Ph.D. (Oddělení klinické psychologie FNM)
  • MUDr. Markéta Vlčková, Ph.D. (Ústav biologie a lékařské genetiky 2.LF UK a FNM)

MALÁ LEVÁ POSLUCHÁRNA – budova ředitelství FNM, patro -1S
14.00–16.15 hod.

 

29. květen 2024 —31. květen 2024

57. česko-slovenské dny dětské neurologie, Ostrava

 

 

 19. červen 2024

Současné možnosti neurozobrazení u dětí s demyelinizačním
onemocněním CNS

  • Doc. MUDr. Martin Kynčl, Ph.D. (Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FNM)
  • MUDr. Zuzana Holubová (Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FNM)

MALÁ LEVÁ POSLUCHÁRNA – budova ředitelství FNM, patro -1S
14.00–16.15 hod.

 

Na setkání se těší

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol 

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
přednosta kliniky 

Doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D. 
zdravotnický zástupce přednosty

MUDr. Martin Kudr, Ph.D.
školský zástupce přednosty

Vytvořeno: 8. 1. 2024 / Upraveno: 12. 1. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.