Semináře Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol – jaro 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás opět pozvat na pravidelné semináře, které se budou konat ve středu v těchto termínech: 30. března 2022, 13. dubna 2022, 15. června 2022.

30. března 2022 Postcovidové stavy a neurologické následky covidu-19 u dětí
  • prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., MUDr. Jan David, Ph.D. (oba Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol)
KinosáI FN Motol – 2. patro, budova ředitelství FN Motol
14.00–16.15 hod.
 
  13. dubna 2022

Představení Centra dětské neuroonkologie FNM

  • MUDr. Michal Zápotocký, Ph.D. (Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol)
  • doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D. (Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol)
  • prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. (Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol)

Malá levá posluchárna – 1S (vchod z přízemí ředitelství FN Motol)
14.00–16.15 hod.

 

 15. června 2022

Multidisciplinární přístup k dětem s tracheostomickou kanylou

  • MUDr. Petr Pavlíček (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol)
  • MUDr. Lucie Gernertová (Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol)
  • MUDr. Lucie Hrdličková (Tým dětské podpůrné péče FN Motol)

Malá levá posluchárna – 1S (vchod z přízemí ředitelství FN Motol)
14.00–16.15 hod.

 

Na setkání se těší

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol 

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
přednosta kliniky 

MUDr. Věra Sebroňová
zdravotnický zástupce přednosty

MUDr. Martin Kudr, Ph.D.
školský zástupce přednosty

Vytvořeno: 8. 2. 2022 / Upraveno: 9. 2. 2022 / Odpovědná osoba: Renata Todtová