Semináře Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Štítky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás opět pozvat na pravidelné semináře, které se budou konat v těchto termínech 2023:

8. 3. 2023         Lymeská borrelióza pohledem infektologa a dětského neurologa
  • MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. (Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FNM)
  • MUDr. Andrea Lodinová, MUDr. Anna Svěráková (Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM)

Malá levá posluchárna – budova ředitelství FNM, patro -1S
14.00–16.15

29. 3. 2023      

Dystonické syndromy v dětství a dospělosti

  • Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN)

Malá levá posluchárna – budova ředitelství FNM, patro -1S
14.00–16.15

 

 19. 4. 2023        

Indikace rehabilitace v neurologii

  • MUDr. Olga Dyrhonová (Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FNM)

Malá levá posluchárna – budova ředitelství FNM, patro -1S
14.00–16.15

 

18.–20. 5. 2023    

56. slovensko-české dny dětské neurologie, Tatranská Lomnica

 

20.–24. 6. 2023     

15th European Paediatric Neurology Society Congress, Praha

 

Na setkání se těší

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol 

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
přednosta kliniky 

Doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.

MUDr. Martin Kudr, Ph.D.

Vytvořeno: 18. 1. 2023 / Upraveno: 19. 1. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.