Semináře Kliniky dětské neurologie

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) vždy od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

23. 10. 2019

ZMĚNA!

Časový systém savců a jeho poruchy se zřetelem na člověka
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
 
27. 11. 2019 Současné možnosti neurochirurgického řešení hydrocefalu;
Problematika malfunkce VP shuntu
doc. MUDr. Michal Tichý, CSc.
 
11. 12. 2019
13 hodin
Neuropatologie - histopatologické kasuistiky z roku 2019
Koordinátoři:
prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.
prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
prim. MUDr. Věra Sebroňová
13 hodin - Ústav patologie a molekulární medicíny, dospělá část FN Motol, 2. patro, knihovna
 
8. 1. 2019
15 hodin
Motolský epileptochirurgický den
15 hodin – podrobnosti budou upřesněny
 

 

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
přednosta kliniky
 
MUDr. Věra Sebroňová
zdravotnický zástupce přednosty
  MUDr. Alena Zumrová, Ph.D.
školský zástupce přednosty

 

Vydáno: 1. 10. 2019 / Upraveno: 10. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor