Program seminářů Interní kliniky

duben–červen 2019

 

10. 4. Ischemická cévní mozková příhoda
prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 
24. 4. Psychologický přístup k terapii obezity
PhDr. Iva Málková
STOB CZ, Praha 4
 
15. 5. Péče o pacienta po transplantaci plic
MUDr. Jan Havlín, Ph.D.
III. Chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha 5
 
29. 5. Sekundární formy diabetu mellitu při endokrinopatiích
MUDr. Roman Piecha
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 
12. 6. EKG kazuistiky
doc. MUDr. Jaromír Chlumský, Ph.D.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 

 

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

 

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
přednosta Interní kliniky
  prim. MUDr. Vladimír Srnský
zástupce přednosty Interní kliniky
Vydáno: 1. 3. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká