Program seminářů Interní kliniky

leden–březen 2019

 

9. 1. Kontrola kardiovaskulárních rizikových faktorů instrumentálními metodami
doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
doc. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 
23. 1. Optimální využití cévních vstupů
prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 
13. 2. Diagnostika a léčba preeklampsie
MUDr. Eva Sucharová
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 
27. 2. Rhabdomyolýza – diferenciální diagnostika
doc. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
 
13. 3. Možnosti diagnostiky infekcí krevního řečiště
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol
 

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

 

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
přednosta Interní kliniky
  prim. MUDr. Vladimír Srnský
zástupce přednosty Interní kliniky
Vydáno: 8. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká