Program seminářů Interní kliniky

září–prosinec 2018

„Transplantační podzim“
(aneb co by měl znát internista o nejčastěji prováděných transplantacích)

 

19. 9. Transplantace ledvin
prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klinika nefrologie, IKEM, Praha 4
 
3. 10. Transplantace jater
MUDr. Pavel Taimr
Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha 4
 
7. 11. Transplantace srdce
doc. MUDr. Ivan Málek, CSc.
Klinika kardiologie, IKEM, Praha 4
 
5. 12. Transplantace plic
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
III. chir. klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha 5

MUDr. Jan Havlín, Ph.D.
III. chir. klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha 5
 

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

 

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
přednosta Interní kliniky
  prim. MUDr. Vladimír Srnský
zástupce přednosty Interní kliniky
Vydáno: 5. 9. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká