Přehled seminářů Kliniky dětské neurologie – zimní semestr

Semináře probíhají v knihovně – 3. patro, chodba D monobloku, od 14 hodin, pokud není uvedeno jinak

10. 10. 2018 Kraniální okno do mozku – epileptický záchvat v přímém přenosu
Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
Laboratoř experimentální epileptologie 2. LF UK
 
14. 11. 2018 První zkušenosti s léčbou nusinersenem (Spinrazou)
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM
14 hodin – malá levá posluchárna, budova ředitelství FN Motol
 
21. 11. 2018 Možnosti spolupráce při léčení bolestivých stavů u dětí
prim. doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FNM
 
12. 12. 2018
13 hodin
Neuropatologie – histopatologické kasuistiky z roku 2018
Koordinátoři: prof. MUDr. Roman Kodet, CSc., prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D., prim. MUDr. Věra Sebroňová
13 hodin – Ústav patologie a molekulární medicíny, dospělá část FN Motol, 2. patro, knihovna
 
9. 1. 2019
15 hodin
Motolský epileptochirurgický den
(podrobnosti budou upřesněny)
15 hodin

 

 

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
přednosta kliniky
 
MUDr. Věra Sebroňová
zdravotnický zástupce přednosty
  MUDr. Alena Zumrová, Ph.D.
školský zástupce přednosty
Přílohy: 
Vydáno: 25. 9. 2018 / Odpovědná osoba: Administrátor