Přehled seminářů Kliniky dětské neurologie – zimní semestr

Semináře probíhají v knihovně – 3. patro, chodba D monobloku, od 14 hodin, pokud není uvedeno jinak

10. 10. 2018 Kraniální okno do mozku – epileptický záchvat v přímém přenosu
Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
Laboratoř experimentální epileptologie 2. LF UK
 
14. 11. 2018 První zkušenosti s léčbou nusinersenem (Spinrazou)
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM
14 hodin – malá levá posluchárna, budova ředitelství FN Motol
 
21. 11. 2018 Možnosti spolupráce při léčení bolestivých stavů u dětí
prim. doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FNM
 
12. 12. 2018
13 hodin
Neuropatologie – histopatologické kasuistiky z roku 2018
Koordinátoři: prof. MUDr. Roman Kodet, CSc., prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D., prim. MUDr. Věra Sebroňová
13 hodin – Ústav patologie a molekulární medicíny, dospělá část FN Motol, 2. patro, knihovna
 
9. 1. 2019
15 hodin
Motolský epileptochirurgický den
program
15 hodin – velká posluchárna, budova ředitelství FN Motol
 

 

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
přednosta kliniky
 
MUDr. Věra Sebroňová
zdravotnický zástupce přednosty
  MUDr. Alena Zumrová, Ph.D.
školský zástupce přednosty
Přílohy: 
Vydáno: 25. 9. 2018 / Poslední aktualizace: 20. 12. 2018 / Odpovědná osoba: Administrátor