Přehled seminářů Kliniky dětské neurologie – zimní semestr

Semináře probíhají v knihovně – 3. patro, chodba D monobloku, od 14 hodin.
 

11. 10. 2017 Polohové vady hlavy a kraniosynostózy
doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF OU a FN, Ostrava
Bc. Eva Kaleta
Ortopedická protetika Frýdek-Místek, Plagio klinika Ostrava
 
8. 11. 2017 Nejnovější trendy ve spánkové medicíně u dětí
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 
13. 12. 2017 Neuropatologie – histopatologické kasuistiky z roku 2017
Koordinátoři:  prof. MUDr. Roman Kodet, CSc., prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D., prim. MUDr. Věra Sebroňová
13 hod. – Ústav patologie a molekulární medicíny, dospělá část FN Motol, 2. patro, knihovna
 
leden 2018 Motolský epileptochirurgický den
(podrobnosti budou upřesněny)

 

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
přednosta kliniky
 
MUDr. Věra Sebroňová
zdravotnický zástupce přednosty
MUDr. Alena Zumrová, Ph.D.
školský zástupce přednosty
Vydáno: 18. 9. 2017 / Odpovědná osoba: Administrátor