Přehled seminářů Kliniky dětské neurologie – letní semestr

Semináře probíhají v knihovně – 3. patro, chodba D monobloku, od 14 hodin

27. 2. 2019 Neinvazivní ventilace u dětí
MUDr. Tereza Doušová
Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM
MUDr.  Katalin Štěrbová
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM
 
20. 3. 2019 Spondylochirurgické výkony u neurologicky nemocných dětí
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc., MUDr. Michal Barna
Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FNM
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM
 
17. 4. 2019 Nové dětské lůžkové oddělení Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., prim. MUDr. Vasil Janko
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FNM
 
15.–17. 5. 2019 Dny dětské neurologie Brno
 
19. 6. 2019 Genová terapie dětských neurologických onemocnění v současnosti
prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
Fyziologický ústav AV ČR, Oddělení vývojové epileptologie
doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D., MUDr. Hana Kolářová, Ph.D.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM
 

 

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
přednosta kliniky
 
MUDr. Věra Sebroňová
zdravotnický zástupce přednosty
  MUDr. Alena Zumrová, Ph.D.
školský zástupce přednosty
Přílohy: 
Vydáno: 24. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor