II. motolská konference paliativní péče

Dne 8. 11. 2018 proběhne v Kinosále FN Motol již II. motolská konference paliativní péče. Zájemci z řad studentů 2. LF UK jsou zváni a vítáni. Registrace je potřebná dle instrukcí v pozvánce. Účast zdarma.

Vydáno: 5. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková