Absolventské stáže

V rámci programu Erasmus+ je možné rovněž absolvovat praktickou stáž po ukončení studia na zahraničních pracovištích v oboru, kterému se hodláte ve své praxi dále věnovat. Tzv. absolventské stáže nabízí Univerzita Karlova ve spolupráci s konsorciem Educa.

Místo – hostitelskou instituci – praktické stáže si student nalezne a domluví sám. Můžete také oslovit partnerské fakulty nebo můžete využít kontaktů konsorcia Educa.

Administartivní postup:

1 ) Vyplněnou přihlášku je třeba nejdříve dát na Oddělení zahraničních záležitostí 2. LF ještě před absolutoriem studenta. Fakulta (Erasmus koordinátor) ji potvrdí.

2) Student nechá přihlášku potvrdit také od Evropské kanceláře Rektorátu Univerzity Karlovy, kam zároveň zašle i motivační dopis a CV (v angličtině popř. v češtině).

3) Student pak potvzenou přihlášku, motivační dopis a CV pošle konsorciu Educa.

4) Ostatní dokumenty (Learning Agreement, Rozhodnutí, Účastnická smlouva apod.) mohou být vyřízeny i po státnicích.

Maximální délka stáže je 12 měsíců v případě bakalářského studia a 24 měsíců u magisterských programů. Minimální délka stáže jsou dva měsíce, tj. 60 dní souvisle.

Zároveň upozorňujeme, že absolventská stáž se započítává k délce pobytů Erasmus, které jste již absolvovali, přičemž součet doby všech vašich pobytů Erasmus nesmí přesáhnout 24 měsíců za celou dobu studia na naší fakultě.

Další informace o absolventských stážích naleznete na webových stránkách UK.

Kontaktní osoba na 2. LF: Ing. Dana Basařová.

Poslední aktualizace: 12. 7. 2021 / Ing. Pavla Byrne