Absolventské stáže

V rámci programu Erasmus+ je možné rovněž absolvovat praktickou stáž po ukončení studia na zahraničních pracovištích v oboru, kterému se hodláte ve své praxi dále věnovat. Tzv. absolventské stáže nabízí Univerzita Karlova ve spolupráci s konsorciem Educa.

Místo – hostitelskou instituci – praktické stáže si student nalezne a domluví sám. Můžete oslovit partnerské fakultydalší kontakty naší fakulty nebo můžete využít kontaktů konsorcia Educa.

Vyplněnou přihlášku je třeba konsorciu Educa odeslat ještě před absolutoriem studenta. Vyplní ji student, musí potvrdit fakulta a Evropská kancelář Rektorátu Univerzity Karlovy. Ostatní dokumenty (Learning Agreement, Rozhodnutí, Účastnická smlouva apod.) mohou být vyřízeny i po státnicích.

Maximální délka stáže je 12 měsíců v případě bakalářského studia a 24 měsíců u magisterských programů. Minimální délka stáže jsou dva měsíce, tj. 60 dní souvisle.

Zároveň upozorňujeme, že absolventská stáž se započítává k délce pobytů Erasmus, které jste již absolvovali, přičemž součet doby všech vašich pobytů Erasmus nesmí přesáhnout 24 měsíců za celou dobu studia na naší fakultě.

Další informace o absolventských stážích naleznete na webových stránkách UK.

Kontaktní osoba na 2. LF: .

 

Aktuálně: Z důvodů pandemie koronaviru je nyní možné nově absolvovat stáž (včetně návratu) až v období 18 měsíců od složení státních závěrečných zkoušek.

Vydáno: 8. 6. 2020 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne