PeliCast s prof. Davidem Kachlíkem

23. 5. 2023

Co přináší spojení anatomie, histologie a embryologie do jednoho předmětu? Na to se ptal prof. Josef Zámečník přednosty Ústavu anatomie 2. LF UK prof. Davida Kachlíka. O tom jak se poprat s největším strašákem prvního ročníku na medicíne se dozvíte v dalším díle PeliCastu.

Stereotypy, předsudky, skloubení pracovního a osobního života, a také sexuální obtěžování. I to jsou důvody, proč ženy odcházejí z vědy

23. 5. 2023

Svět potřebuje vědu a věda potřebuje ženy... „Jsou změny, které musíme zavést, abychom nepřicházeli o špičkové vědkyně v českém prostředí a vytvořili jsme bezpečné pracovní podmínky pro všechny,“ píše dr. Zuzana Střížová z Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol v záznamu z panelové diskuze L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě.