Organizační pokyny pro posluchače I. ročníku

Organizační pokyny pro výukový blok praktického lékařství

  • Prosíme posluchače prvního ročníku, aby si vyzvedli kartičky s adresami školitelů na sekretariátu u paní Taťány Típkové (tel.: 722 778 444), a to týden před zahájením výukového bloku. Kartičky je nutné uschovat i pro druhý ročník.
  • Před cestou do ordinace se lékaři telefonicky ohlaste.
  • Ohlaste se jako medička či medik.
  • Před návštěvou rodiny je také nutné předem zatelefonovat.
  • Někteří posluchači půjdou ke dvěma lékařům (k jednomu na stáž, k druhému pro adresu rodiny). Je to z důvodu různých ordinačních hodin lékařů a velkého počtu posluchačů. Děkujeme za pochopení.
  • Při pobytu v ordinaci nezapomínejte na slušné a zdvořilé vystupování.
  • Během stáže vyplňte dotazník.
  • Na závěrečném semináři odevzdejte vyplněný dotazník a anketní list.
Vytvořeno: 1. 8. 2014 / Upraveno: 18. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor