Úspěchy

Studenti Univerzity v Alma Atě

Dr. Štolfa v roce 2014 se svolením děkana 2. LF realizoval dvoutýdenní praktickou stáž 10 studentů z lékařské fakulty Univerzity v Alma Atě z Kazachstánu. Na praktickou část navazovaly dva semináře zaměřené na diefrenciálně diagnostické možnosti všeobecných praktických lékařů v ČR a v Kazachstánu. Spolupráce pokračuje i v roce 2015.

Světová konference WONCA 2013 Praha

Dr. Štolfa byl prezidentem světové konference rodinného a praktického lékařství, která se konala 25.–29. 6. 2013 v Praze. Ve svých vystoupeních byl prezentován jako zástupce Univerzity Karlovy a 2. lékařské fakulty.

Podíl na monografii

Podíl práce na monografii „Křehký pacient a primární péče“, autoři Kalvach Z, Čeledová L, Holmerová I, Jirák R, Zavázalová H, Wija P.

Účast v projektu Evropského sociálního fondu

Pracoviště se podílí na projektu Evropské unie, ESF, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Univerzita Palackého. Název projektu: Inovace studijního programu Všeobecné praktické lékařství se zaměřením na primární péči. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0350

Video-konzultace (2006)

Posluchači IV. ročníku v simulované ordinaci komunikují s pacientem s video-záznamem a zpětným rozborem zaznamenané sekvence. Velmi cenná zkušenost pro pedagogy, nezapomenutelný zážitek studentů.

Log-list (2005)

Tabulka lékařských výkonů, prováděných posluchači V. ročníku v týdenním výukovém bloku: Anamnéza, fyzikální a laboratorní vyšetření, diferenciální diagnostika, parere, EKG natočení i odečet křivky, návštěva s lékařem v bytě pacienta.