Výuka

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
3. ročník
  Klinická propedeutika
4. ročník
  Interna I
6. ročník
  Interna III
Fyzioterapie – Bc. studium
2. ročník
  Interna a gerontologie
Všeobecná sestra – Bc. studium
1. ročník
  Klinická propedeutika

Na klinice probíhá výuka pneumologie pro studenty 2. LF UK, včetně studentů zahraničních, kterou vedou pedagogičtí  pracovníci (přednosta kliniky má titul profesor a pracuje zde 8 odborných asistentů). Do výuky se zapojují i další zkušení lékaři kliniky.

Klinika je zapojena do systému doktorského vzdělávání, přednosta  je vedoucí subkatedry  Pneumologie a ftizeologie IPVZ. Na klinice probíhají kurzy jako např. kurz IPVZ Bronchologie pro pokročilé (primář Petřík), pro začátečníky (prof. Marel) aj.

Vydáno: 16. 4. 2019 / Poslední aktualizace: 16. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor