Zaměstnanci

akademičtí a vědečtí pracovníci
Jméno Telefon E-mail
MUDr. Richard Becke 257 296 250
MUDr. Alžběta Blanková 257 296 251
MUDr. Petra Dvořáková 257 296 252
MUDr. Andrea Felšőová 257 296 252
Veronika Hypešová 257 296 253
MUDr. Simona Kadlecová 257 296 252
Šárka Kalašová 257 296 253
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. 257 296 251
MUDr. Kamila Procházková, Ph.D. 257 296 251
MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D. 257 296 251
Karolina Vráblová 257 296 253