Ústav histologie a embryologie 2. LF UK

Výuka předmětu Histologie a embryologie v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství českých i zahraničních studentů.

Doktorské studium v oboru „Biologie a patologie buňky“ a „Fyziologie a patofyziologie člověka“.

Řešení výzkumných úkolů týkajících se především struktury orgánů dýchacího a kardiovaskulárního systému.