Státní závěrečné zkoušky – obhajoby - Bc. Všeobecné ošetřovatelství

Tags

Státní závěrečné zkoušky – obhajoby -  Bc. Všeobecné ošetřovatelství se budou konat

dne 15. 9. 2023 – začátek v 9.00 hod., v učebně Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol (budova U/7).


PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
přednosta Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol

Vytvořeno: 2. 3. 2023 / Upraveno: 10. 7. 2023 / Odpovědná osoba: Jana Ocelková, DiS.