Státní závěrečné zkoušky – Bc. Všeobecné ošetřovatelství a Bc. Pediatrické ošetřovatelství

Tags

Státní závěrečné zkoušky – Bc. Všeobecné ošetřovatelstvíBc. Pediatrické ošetřovatelství se budou konat

Bc. Všeobecné ošetřovatelství

30. 5. 2023 a 31. 5. 2023 – začátek v 8.00 hod., v učebně B Samostatného oddělení vzdělávání FN Motol (budova I)

Bc. Pediatrické ošetřovatelství

1. 6. 2023 – začátek v 8.00 hod., v učebně B Samostatného oddělení vzdělávání FN Motol (budova I)


PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
přednosta Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol

Vytvořeno: 2. 3. 2023 / Upraveno: 2. 3. 2023 / Odpovědná osoba: Jana Ocelková, DiS.