Státní závěrečné zkoušky – Bc. Fyzioterapie a NMgr. Aplikovaná fyzioterapie

Tags

Státní závěrečné zkoušky – Bc. Fyzioterapie a NMgr. Aplikovaná fyzioterapie se budou konat

4. 9. 2023 – 15. 9. 2023 na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství

Vytvořeno: 2. 3. 2023 / Upraveno: 11. 7. 2023 / Odpovědná osoba: Jana Ocelková, DiS.