Státní rigorózní zkouška z Pediatrie

Mimořádný termín státní rigorózní zkoušky z Pediatrie pro studenty 6. ročníku je stanoven na

5. 9. 2023.

Studenti se dostaví v 7.30 na sekretariát Pediatrické kliniky, dětský monoblok - 1. patro, uzel D.

prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

přednosta Pediatrické kliniky

Vytvořeno: 16. 8. 2023 / Upraveno: 18. 8. 2023 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová