Státní rigorózní zkouška z interny

Opravný termín státních rigorózních zkoušek z Vnitřního lékařství se bude konat dne

7. 9. 2023 a 14. 9. 2023

Studenti se dostaví v 8.00 k sekretariátu Interní kliniky (uzel D, 4. patro).

prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
přednosta Interní kliniky

Vytvořeno: 2. 8. 2023 / Upraveno: 2. 8. 2023 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová