SRZ z Interny

Opravný termín státních rigorózních zkoušek z Interny se bude konat dne

22. 8. 2024 a 2. 9. 2024

Studenti se dostaví v 8.30 k sekretariátu Interní kliniky (uzel D, 4. patro).

prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
přednosta Interní kliniky

Vytvořeno: 9. 7. 2024 / Upraveno: 9. 7. 2024 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová