Vědecké úspěchy

Ocenit ty, kteří jsou hnací silou významného vědeckého pokroku a kteří inspirovali generace vědců – to je cílem Nadačního fondu Neuron na podporu vědy. Cena Neuron za přínos světové vědě je určena významným představitelům české vědy působícím doma i v zahraničí, kteří ve svém oboru dosáhli významných úspěchů a jsou pro ostatní vzorem a inspirací. V oboru medicína ji letos převzal prof. Josef Koutecký, zakladatel české dětské onkologie a emeritní děkan 2. lékařské fakulty.

0

Klára Roženková z Pediatrické kliniky a Olga Zimmermannová z CLIPu získaly první, resp. druhou Cenu Alberta Schweitzera za rok 2015. Ocenění výzkumných prací českých studentů v oblasti lékařství společně pořádají Francouzské velvyslanectví a společnost Pierre Fabre Médicament. Na 2. lékařskou fakultu putuje potřetí za sebou.

Prof. Jan Starý z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol obdržel Cenu ministra za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2014.

Cena České pediatrické společnosti ČLS JEP za vědeckou činnost a publikační aktivitu mladých pediatrů do 35 let se uděluje jednou za dva roky při příležitosti konání celostátního kongresu ČPS, který probíhá v těchto dnech. Letos ji obdržel MUDr. Michal Malina, Ph.D., z Pediatrické kliniky naší fakulty.

0

Letošní laureátkou Ceny Alberta Schweitzera je Lucie Slámová, doktorandka z laboratoří CLIP a Kliniky dětské hematologie a onkologie. Na 2. lékařskou fakultu putuje toto ocenění již potřetí za sebou.

0

Zastupitelstvo hl. m. Prahy udělilo stříbrnou medaili hl. m. Prahy prof. MUDr. Josefu Kouteckému, DrSc., jako zvláštní projev úcty a ocenění vědeckého přínosu a šíření mezinárodního věhlasu hlavního města Prahy ve světě. Spolu s emeritním děkanem 2. LF UK byla oceněna i prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkynì Akademie věd České republiky.

0

Výsledky velmi úspěšné léčby 5 060 dětí s akutní lymfoblastickou leukémií, publikované v prestižním americkém časopisu Journal of Clinical Oncology, představili na konci ledna na tiskové konferenci lékaři z naší fakulty. Zprávu o největší mezinárodní studii v historii léčby tohoto onemocnění, vedené českými lékaři v čele s prof. MUDr. Janem Starým, DrSc., přinesla mnohá média, včetně České televize a Českého rozhlasu.

0

Olga Zimmermannová, doktorandka laboratoří CLIP Kliniky dětské hematologie a onkologie získala ocenění za nejlepší přednášku na XXIII. konferenci dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky.

0

MUDr. Eva Froňková, Ph.D., získala stipendium v rámci prestižního programu L’Oréal-UNESCO „For Women in Science“. Evě moc gratulujeme a vám přinášíme zajímavý rozhovor.

0

Kdo je Petr Příhoda? Kdy začal psát a proč? Jak se dostal do polistopadové politiky a kolika cestami mohl jít, když se v devadesátých letech rozhodl vzít místo na ústavu 2. lékařské fakulty? Je mi ctí vám v dnešním rozhovoru představit laureáta ceny Ferdinanda Peroutky MUDr. Petra Příhodu.

Stránky