Vědecké úspěchy

0

Dne 20. června 2013 převezme hlavní cenu na recepci v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví, studentka 2. LF UK Mgr. Ivana Heřmanová.

0

Přinášíme vám rozhovor s fyzioterapeutem Mgr. Ondřejem Čakrtem, Ph.D., který se letos umístil na 3. místě v anketě Učitel roku fyzioterapeutů. Kde všude studoval a o čem píše ve své disertační práci?

0

Přinášíme vám rozhovor s MUDr. Jiřím Bronským, Ph.D., z Pediatrické kliniky 2. LF k příležitosti jeho docentské habilitace.

0

Do stavu docentů v nedávné době přibyl MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D., lékař a pedagog z Kliniky dětské hematologie a onkologie. „Přestat předpokládat a očekávat. Na to nejsme v běžném životě zvyklí.“

0

V rámci 24. ročníku International Symposium on Paediatric Surgical Research byla udělena Aesculapova cena za druhé místo MUDr. Lucii Kavalcové, lékařce Kliniky dětské chirurgie 2. LF.

0

V letošním roce získal na VK UK 2. LF cenu za nejlepší přednášku o funkční analýze mutací v genu pro centrální složku komplementu C3. Díky zahraniční stáži se stal také spoluautorem publikace v The New England Journal of Medicine (IF 53,2). Přečtěte si o něm více...

0

Doposud byli laureáty této ceny výhradně američtí vědci. V květnu tohoto roku se na seznam oceněných za „výrazný přínos ke studiu efektu hypoxie a vysoké nadmořské výšky na plicní cirkulaci“ přidal první Evropan, prof. MUDr. Jan Herget, DrSc., vedoucí Ústavu fyziologie UK 2. LF.

0

Letošní předávání cen na Celostátní vědecké studentské konferenci studentů bakalářských a magisterských studijních programů na lékařských a zdravotnických fakultách v ČR a SR bylo pro 2. lékařskou fakultu dalším velkým úspěchem a opět potvrdilo fakt, že studenti 2. LF patří mezi nejlepší. Ze tří sekcí na konferenci získali studenti 2. LF ve dvou sekcích cenu za nejlepší práci a jednu cenu mimořádnou.

0

Studenti 2. lékařské fakulty z velké části ovládli vítězné kategorie na Celostátní vědecké studentské konferenci studentů bakalářských a magisterských studijních programů. Náš dík za skvělou reprezentaci patří slečnám Michaele Reiterové, Kristýně Johnové, Anetě Kozákové a Evě Provazníkové.

0

Profesor Skála je hostujícím profesorem UK 2. LF dlouhodobě působícím na British Columbia University ve Vancouveru. V loňském roce byl tento mimořádný vědec, který je osobností vpravdě renesanční, odměněn nejvyšším kanadským lékařským vyznamenáním.

Stránky