Informace z Univerzity Karlovy

0

Sdělení rektora UK prof. Tomáše Zimy související s nařízením Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020 ze dne 18. 9. 2020 a znění zmíněného nařízení v pdf.

0

Odpovědi na často kladené otázky (nejen) k distanční výuce. Aktualizováno k 14. 9. 2020. V češtině a angličtině.

0

Obecná doporučení  a pravidla pro vedení fakult, garanty studijních programů a vyučující k výuce (včetně distanční), k akademickým obřadům a ke konání státních závěrečných zkoušek.

0

Doporučení pro případ přechodu na distanční nebo hybridní formu výuky včetně kontaktů na centrální úrovni UK a odkazů, kde lze najít aktuální informace.