Přijímací řízení

Vážení uchazeči!

elektronická
přihláška

Podat přihlášku

Těší nás váš zájem o studium na 2. lékařské fakultě. V době nouzového stavu jsme následujícím způsobem upravili organizaci přijímacího řízení:

  • U Všeobecného lékařství a bakalářské Fyzioterapie rušíme ústní část přijímacího řízení. Písemné testy z fyziky, chemie, biologie a test všeobecných předpokladů proběhnou v nezměněné podobě.
  • U bakalářských programů Všeobecné ošetřovatelství a Pediatrické ošetřovatelství přijímací řízení rušíme. Přijati budou všichni uchazeči, kteří ve stanovené lhůtě splní podmínky přijetí, tzn. doloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení na studijní oddělení.

Termíny přijímacího řízení jsme změnili s ohledem na možnosti shromáždění počtu uchazečů v posluchárnách dané platnými nařízeními v současné době:

  • Termín přijímacího řízení pro magisterský program Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie zůstává stejný, jak bylo plánováno: 5. června 2020.
  • Přijímací řízení na bakalářskou Fyzioterapii proběhne 8. června 2020. Náhradní termín je 22. června 2020.
  • Přijímací řízení na Všeobecné lékařství proběhne ve dnech 11. až 14. června 2020. Z důvodu kolize s termíny maturit jsme se rozhodli pro organizaci přijímacího řízení pro maturující v roce 2020 na sobotu 13. a neděli 14. června 2020. V pracovních dnech 11. a 12. června 2020 budou k přijímacímu řízení pozváni všichni uchazeči, kteří maturitu již mají nebo ji neskládají. Náhradní termíny přijímacího řízení proběhnou 24. a 25. června.

Plné znění včetně podmínek pro umožnění náhradního termínu naleznete v našem dokumentu Upravené podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 (pdf, 273 kB).

Další informace o termínu podání přihlášky, poplatcích, dni otevřených dveří a termínech přijímacích zkoušek naleznete

Kde se uskuteční přijímací zkoušky?

Přijímací řízení (písemné testy, ústní část, řádný i náhradní termín) se koná v budově děkanátu 2. lékařské fakulty a ředitelství Fakultní nemocnice v Motole (V Úvalu 84, Praha 5).

Plánek kampusu 2. lékařské fakulty

Spojení: linkou metra A do stanice metra Nemocnice Motol; ze stanice metra Anděl (linka metra B) autobusem č. 167; ze stanice metra Nové Butovice (linka metra B) autobusem č. 168 a 184 k FNM. Výstup z autobusů ve stanici Nemocnice Motol.

 

 

Přejeme vám mnoho úspěchů a těšíme se na vás!

Vydáno: 27. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 21. 5. 2020 / Odpovědná osoba: Hedvika Hubáčková