Přijímací řízení

Milé uchazečky a uchazeči!

elektronická
přihláška

Podat přihlášku

Těší nás váš zájem o studium na 2. lékařské fakultě.

Informace o studiu a přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022 pro jednotlivé obory najdete v naší informační brožuře (pdf ke stažení zde; 1,7 MB).

Další informace o termínu podání přihlášky, poplatcích, dni otevřených dveří a termínech přijímacích zkoušek naleznete:

1. Ve Studijním informačním systému (SIS), linky k jednotlivým programům:

Pozn.: V současné době probíhá proces vedoucí k získání oprávnění uskutečňovat navazující magisterský studijní program Aplikovaná fyzioterapie v prezenční formě studia. Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 bude vypsáno dodatečně.

2. V Metodickém materiálu UK doplněném o informace týkající se přijímacího řízení na 2. LF UK

3. Na fakultním webu v sekci pro uchazeče (včetně aktualit). Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci probíhá v tomto akademickém roce většina akcí pro uchazeče (Informační dny UK, studentské veletrhy, pravděpodobně i náš fakultní Den otevřených dveří...) pouze v on-line podobě, tedy jinak, než jsme byli všichni doposud zvyklí. Aktuální informace zveřejňujeme průběžně na webu fakulty, sledovat nás můžete rovněž na facebookuinstagramu.

S dotazy se na nás můžete obracet prostřednictvím e-mailu .

 
Kde se uskuteční přijímací zkoušky?

Přijímací řízení (písemné testy, ústní část, řádný i náhradní termín) se koná v budově děkanátu 2. lékařské fakulty a ředitelství Fakultní nemocnice v Motole (V Úvalu 84, Praha 5).

Plánek kampusu 2. lékařské fakulty

Spojení: linkou metra A do stanice metra Nemocnice Motol; ze stanice metra Anděl (linka metra B) autobusem č. 167; ze stanice metra Nové Butovice (linka metra B) autobusem č. 168 a 184 k FNM. Výstup z autobusů ve stanici Nemocnice Motol.

 

 

Přejeme vám mnoho úspěchů a těšíme se na vás!

Vydáno: 27. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 21. 5. 2020 / Odpovědná osoba: Hedvika Hubáčková