Řádné ukončení studia

Studentem přestáváte být v den, kdy jste úspěšně vykonal/a poslední státní rigorózní zkoušku. V tento den – nebo co nejdříve po tomto dnu – přijďte na Studijní oddělení tzv. řádně ukončit studium.

K řádnému ukončení studia je nutné mít:

  • potvrzení z knihovny, že jsou odevzdány všechny studijní materiály;
  • výsledky studijních povinností vytištěné ze SIS za celé studium;
  • klíč od šatny (skříňka musí být vyklizena a zůstat odemknuta).

Od referentky ihned obdržíte:

  • potvrzení o ukončení studia (dokument) – do promoce to bude váš doklad, který můžete použít pro budoucího zaměstnavatele, úřad práce, popř. další organizace (sociální, zdravotní…).
Vytvořeno: 26. 2. 2010 / Upraveno: 22. 4. 2021 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová