Řádné ukončení studia

Studentem přestáváte být v den, kdy jste úspěšně vykonal/a poslední státní rigorózní zkoušku. V tento den nebo co nejdříve po tomto dnu přijďte na Studijní oddělení tzv. řádně ukončit studium.

K řádnému ukončení studia je nutné mít:

  • potvrzení z knihovny, že jsou odevzdány všechny studijní materiály,
  • index – výkaz o studiu na vysoké škole (proběhne kontrola zapsaní všech SRZ a ZK),
  • kopii celého indexu k založení do osobní složky studenta,
  • výstupní prohlídku (musí ji mít studenti, kteří jsou registrováni u MUDr. Berkovičové – doporučuji domluvit se s ní předem na tel.: 224 949 035 nebo l. 204, l. 225; ostatní studenti nemusí mít výstupní prohlídku),
  • průkaz studenta, ISIC (odevzdávají ho zde všichni studenti, kteří nepokračují dále v doktorském studiu v rámci UK),
  • klíč od šatny (skříňka musí být vyklizena a zůstat odemknuta).
     

Ode mne ihned obdržíte:

  • potvrzení do indexu o řádném ukončení studia,
  • potvrzení o ukončení studia (dokument) a do promoce to bude váš doklad, který můžete použít pro budoucího zaměstnavatele, úřad práce, popř. další organizace (sociální, zdravotní...).
Vydáno: 26. 2. 2010 / Poslední aktualizace: 27. 4. 2018 / Odpovědná osoba: Marie Havlová