Důležité podklady pro vyhotovení diplomu

Pro správnost dat uvedených na diplomu a na Dodatku k diplomu je třeba zaslat na emailovou adresu příslušné studijní referentky níže uvedené údaje:

jméno, příjmení, datum narození a stát narození. Pokud studentka požaduje na diplom uvést i rodné příjmení, je potřeba o to výslovně požádat na studijním oddělení.

Následně je nutné, aby student provedl pečlivou kontrolu dat v elektronické databázi SIS (správné zapsání všech splněných studijních povinností, datum + klasifikace), neboť elektronická verze slouží jako podklad pro vyhotovení Dodatků k diplomu, kde jsou uvedeny základní informace o studentovi, všechny vykonané zápočty a zkoušky (datum + klasifikace) za celou dobu studia, včetně SRZ, a je zde podrobně popsán celý vzdělávací systém v ČR.

Pokud student shledá nesrovnalosti ve známkách či datech, neprodleně se obrátí na pracoviště, kde známky získal, aby byla sjednána náprava.

Dodatek k diplomu je vyhotoven vždy v českém a anglickém jazyce.

Poslední aktualizace: 14. 5. 2021 / Andrea Komarová