Důležité podklady pro vyhotovení diplomu

Pro správnost dat uvedených na diplomu a na Dodatku k diplomu je třeba zaslat na emailovou adresu příslušné studijní referentky níže uvedené údaje:

jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, datum narození a místo narození.

Důležité podklady pro vyhotovení Dodatku k diplomu

Následně je nutné, aby student provedl pečlivou kontrolu dat v elektronické databázi SIS podle dat v indexu (správné zapsání všech splněných studijních povinností, datum + klasifikace). Vše musí souhlasit, neboť elektronická verze slouží jako podklad pro vyhotovení Dodatků k diplomu, kde jsou uvedeny základní informace o studentovi, všechny vykonané zápočty a zkoušky (datum + klasifikace) za celou dobu studia, včetně SRZ, a je zde podrobně popsán celý vzdělávací systém v ČR.

Pokud shledáte nesrovnalosti ve známkách, neprodleně se dostavte s indexem na Studijní oddělení, aby byla sjednána náprava. Pokud shledáte nesrovnalosti v datech, pošlete požadované změny emailem příslušné referentce.

Dodatek k diplomu je vyhotoven vždy v českém a anglickém jazyce.

Vydáno: 26. 2. 2010 / Poslední aktualizace: 26. 4. 2017 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová