Výuka

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
4. ročník
  Stomatologie
6. ročník
  Chirurgie II
Všeobecná sestra – Bc. studium
3. ročník
  Ošetřovatelská péče ve stomatologii

Výukové materiály v portálu Mefanet
 
Výuka stomatologie 4. ročníku probíhá v knihovně kliniky v dětské lůžkové části, 8. patro.

Na klinice probíhá výuka stomatologie pro 4. ročník ve formě 5denních výukových blokových stáží, které jsou zakončeny zkouškou. Jako volitelný pro 5. ročník byl vypsán předmět Základy maxillo-faciální chirurgie. Pro 6. ročník byl vypsán předmět Traumatologie v Orofaciální oblasti, a dále se klinika podílí na výuce 3. ročníku v oboru Bc. Všeobecná sestra. Základní výuka, stejně tak jako výuka nepovinného předmětu, byla dobré kvality a vyučující se soustřeďovali především na to, aby studenti zvládli zejména diagnostiku a praktické řešení urgentních situací.

Poslední aktualizace: 15. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor