Úspěchy

Dr. E. Míšová autorkou knihy Zubní kaz raného dětství

Dr. E. Míšová se stala autorkou Zubní kaz raného dětství, recenzenty knihy jsou prof. T. Dostálová (Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK ä FN Motol) a prof. M. Kukletová (Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Nemocnice u sv. Anny v Brně).

Monografie Zubní kaz raného dětství poskytuje ucelené informace o tomto tématu a zachycuje celou problematiku kazu na dočasných zubech – od jejich vývoje přes odlišnosti v morfologii dočasných a stálých zubů, prevenci a terapii kazu až po endodontické ošetření a náhrady ztracených zubů při rehabilitaci chrupu.

Mezioborové dny Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

Dne 25.–26. listopadu 2022 proběhly mezioborové dny Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP s vybranými tématy: Stomatologie, dentální hygiena a novinky v očkování. Téma stomatologie: Vývoj a prořezávání dočasné a stále dentice, komplikace prořezávání - prof. V. Merglová, Problematika uzdiček u dětí - dr. M. Seydlová, Kaz časného děství - dr. D. Koudová, Úrazy zubů, tvrdých a měkkých tkání vzhledem k vývoji chrupu a možnostem terapie - prof. T. Dostálová, dr. P. Kříž, dr. K. Ginzelová, Získané a vrozené poruchy tvrdých  zubních tkání - prof. V. Merglová, Molárov-řezáková hypomineralizace z pohledu pediatrie - dr. M. Seydlová, Vhodný věk pro zahájení ortodontické léčbny - dr. L. Kratochvílová, Ortodontická terapie a jednotlivé druhy aparátů - Dr. A. Nocar,

 

Zubní víla v čekárně - bez stresu k dětskému stomatologovi

V dubnu 2022 dr. Eva Míšová otevřela dvířka zubní víly v čekárně Stomatologické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FNM, a to se svolením prof. T. Dostálové. Dvířka zubní víly měla obrovský úspěch u dětských pacientů a jejich rodičů na Klinice zubního lékařství Lékařské fakulty Univertity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci, kdy byla navázána spolupráce v péči o hendikepované pacienty, o děti se vzácnými onemocněními a děti s poruchou autistického spektra. Každý dětský pacient může zaťukat na vílí dvířka, nakreslit vílám obrázek nebo očekávat od víl v ordinaci malý dáreček za statečnost. Dvířka  zubní víly ukazují dětem, že z návštěvy zubního lékaře nemusejí mít strach.

ERN DENTal Diagnoses PRAGUE MEETING

Ve dnech 23.–24. 5. 2019 byla ve spolupráci Stomatologické kliniky dětí a dospělých a Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol uspořádána mezinárodní konference o vzácných onemocněních v oblasti hlavy ERN CRANIO. Sympozium se konalo v rámci evropské spolupráce Vrozené a vývojové vady orofaciální soustavy (Centrum pro ČR v rámci EU).

Prof. T. Dostálová obdržela cenu za přednášku

Prof. T. Dostálová obdržela cenu za svou zvanou přednášku A comparison of the precision of 2D and 3D images of soft and hard tissues in orthognathic surgery planning and therapy: clinical evaluation. Přednesla ji na 2nd International Conference on Craniofacial Surgery v Londýně v roce 2018, a to v sekci Keynote Forum.

První cena v posterové sekci na 2nd International Conference on Craniofacial Surgery

Dr. P. Hliňáková, dr. S. Jelínková a dr. P. Kříž získali první cenu v posterové sekci na 2nd International Conference on Craniofacial Surgery. Příspěvek byl nazván Rekonstrukce pomocí ASTRA TECH Implant SystemTM za podpory CBCT, digitálního intraorálního skeneru a CAD/CAM techniky Atlantis bez zhotovení otisku a pracovního modelu a byl publikován v magazínu JPS 25, č. 4, 2018, s. 32.

Cena ministra vnitra 2014 pro prof. T. Dostálovou a dr. H. Eliášovou

Ministr vnitra udělil Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2014 týmu výzkumného projektu Využití dentálních zobrazovacích technologií ve forenzní antropologii, na němž se podílely prof. T. Dostalová a dr. Hana Eliášová (Kriminalistický ústav Praha).

Rozhovor s prof. Dostálovou k přečtení na fakultním webu.

Kapitola v knize

Vzácná onemocnění v kostce, Kateřina Kubáčková a kolektiv, ISBN:978-80-204-3149-3 kapitola: 4.14 Vzácná onemocnění v orofaciální oblasti, Taťjana Dostálová.

Tatjana Dostálová, Michaela Seydlová a kolektiv: Stomatologie

Stomatologie je lékařským oborem, který se zabývá prevencí, diagnostikou, léčením a výzkumem onemocnění a vývojových poruch zubů, chrupu a všech tkání dutiny ústní, jakož i orgánů a tkání topograficky s ní souvisejících. Monografie obsahuje základní informace, které popisují a zatřiďují současné pracovní postupy a terapeutické metody pro obor zubní lékařství. Kniha koncepčně vychází ze současných vědeckých poznatků a z mezinárodně uznávaných programů zvyšování kvality orálního zdraví. Učebnice je určena studentům medicíny a mladým lékařům, zdravotním sestrám, zubním laborantům a hygienistkám jako stručný průvodce oborem. 196 stran, Grada, 2008.

Cena Josefa Hlávky 2006

MUDr. Michaela Seydlová a MUDr. Zuzana Teuberová obdržely Cenu Josefa Hlávky pro rok 2006 za práci: Seydlová M., Teuberová Z., Dostálová T., Dvořánková B., Smetana K., Jelínek M., Kocourek T., Mroz W.: Biological properties of titanium implants covered with hydroxyapatite and zirconia layer by pulsed laser: In vitro study. Journal of Applied Physics 2006, 99, 1, 1–6.