Jiné úspěchy

Cena The International Associatian of Craniofacial Identification

The CN. Stephan Award za rok 2019, cena za nejlepší vědecký abstrakt, byla udělena Petře Urbanové, Haně Eliášové a Taťjaně Dostálové za abstrakt How Accurate is Forensic Image Identification of Surgically Altered Faces?

Prof. T. Dostálová mezi českými 100 nejlepšími osobnostmi

Prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA, byla zařazena mezi Českých 100 nejlepších v kategorii osobností – Lady Pro 2019.

ERN DENTal Diagnoses PRAGUE MEETING

Ve dnech 23–24. 5. 2019 byla ve spolupráci Stomatologické kliniky dětí a dospělých a Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol uspořádána mezinárodní konference o vzácných onemocněních v oblasti hlavy ERN CRANIO. Sympozium se konalo v rámci evropské spolupráce Vrozené a vývojové vady orofaciální soustavy (Centrum pro ČR v rámci EU).

Prof. T. Dostálová obdržela cenu za přednášku

Prof. T. Dostálová obdržela cenu za svou zvanou přednášku A comparison of the precision of 2D and 3D images of soft and hard tissues in orthognathic surgery planning and therapy: clinical evaluation. Přednesla ji na 2nd International Conference on Craniofacial Surgery v Londýně v roce 2018, a to v sekci Keynote Forum.

První cena v posterové sekci na 2nd International Conference on Craniofacial Surgery

Dr. P. Hliňáková, dr. S. Jelínková a dr. P. Kříž získali první cenu v posterové sekci na 2nd International Conference on Craniofacial Surgery. Příspěvek byl nazván Rekonstrukce pomocí ASTRA TECH Implant SystemTM za podpory CBCT, digitálního intraorálního skeneru a CAD/CAM techniky Atlantis bez zhotovení otisku a pracovního modelu a byl publikován v magazínu JPS 25, č. 4, 2018, s. 32.

Jmenování Stomatologické kliniky dětí a dospělých do evropské sítě ERN

Stomatologická klinika dětí a dospělých byla jmenována do evropské sítě ERN (European Reference Networks) do oblasti: Vzácná onemocnění v kraniofaciální oblasti – Rare Craniofacial & ENT disorders.

Příručka Dětské zubní lékařství. Stručný přehled v heslech

Dr. Kristina Ginzelová je autorkou příručky Dětské zubní lékařství. Stručný přehled v heslech (Kristina Ginzelová: Praha 2016, 47 s.).

Kolektiv autorů získal 1. místo v posterové sekci na sympoziu Dentsply Implants za studii Terapie adolescentních pacientů

Dr. P. Kříž, prof. T. Dostálová, dr. J. Papež, dr. L. Štěpánek, Mgr. A. Polášková a dr. J. Feberová se podílely na pětileté klinické studii Terapie adolescentních pacientů se zaměřením na oseointegraci implantátů.

Prof. T. Dostálová obdržela medaili II. stupně Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

Monografie Pedostomatologie. Vybrané kapitoly

Dr. M. Seydlová je autorkou monografie Pedostomatologie. Vybrané kapitoly, Mladá fronta: Praha 2015.

Cena ministra vnitra

Ministr vnitra udělil Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2014 týmu výzkumného projektu Využití dentálních zobrazovacích technologií ve forenzní antropologii, na němž se podílely prof. T. Dostalová a dr. Hana Eliášová (Kriminalistický ústav Praha). www.lf2.cuni.cz/fakulta/clanky/rozhovory/kriminaliste-budou-moci-presneji-identifikovat-podle-chrupu

Kapitola v knize

Vzácná onemocnění v kostce, Kateřina Kubáčková a kolektiv, ISBN:978-80-204-3149-3 kapitola: 4.14 Vzácná onemocnění v orofaciální oblasti, Taťjana Dostálová.

XXII EACMFS kongres v Praze

MUDr. Milan Hubáček – spolupořadatel XXII kongresu Evropské asociace pro cranio-maxilofaciální chirurgii.

Kapitola Lasers in dentistry v zahraniční knize

Lasers in dentistry. By T. Dostalová, H. Jelínková. In: Lasers for medical application – Diagnostics, therapy and surgery. ISBN 978-0-85709-237-3.

Cena za nejlepší poster Laser Florence

26th International Congress Laser Medicine. M. Kašparová, M. Bučková, T. Dostálová, H. Jelínková, J. Šulc, M. Němec, P. Bradna, M. Miyagi ER: YAG and CTH: YAG laser radiation contact versus noncontact enamel ablation. Cena za poster, www.laserflorence.eu

Kapitola Facial Prosthesis v zahraniční monografii

Facial Prosthesis. By Tatjana Dostalova, Jiri Kozak, Milan Hubacek, Jiri Holakovsky, Pavel Kriz, Jakub Strnad and Michaela Seydlova. In: Implant Dentistry – A Rapidly Evolving Practice. Edited by: Ilser Turkyilmaz 20011. ISBN 978-953-307-658-4.

Zahraniční monografie

Dentistry and Oral Diseases

Tatjana Dostálová, Michaela Seydlová a kolektiv: Stomatologie

Stomatologie je lékařským oborem, který se zabývá prevencí, diagnostikou, léčením a výzkumem onemocnění a vývojových poruch zubů, chrupu a všech tkání dutiny ústní, jakož i orgánů a tkání topograficky s ní souvisejících. Monografie obsahuje základní informace, které popisují a zatřiďují současné pracovní postupy a terapeutické metody pro obor zubní lékařství. Kniha koncepčně vychází ze současných vědeckých poznatků a z mezinárodně uznávaných programů zvyšování kvality orálního zdraví. Učebnice je určena studentům medicíny a mladým lékařům, zdravotním sestrám, zubním laborantům a hygienistkám jako stručný průvodce oborem. 196 stran, Grada, 2008.

Cena za poster Pražské dentální dny 2007

Cena za poster Pražské dentální dny 2007: Hubáček M., Kozák J.: Distrakce maxilly u pacientů s rozštěpem.

Ocenění projektu IGA MZČR 2006

Návrh na cenu ministra zdravotnictví pro rok 2006: Název projektu: RTG kontrastní vlnovod pro laserovou medicínu, Registrační číslo: NJ 7716-3/2003 – hodnocení A.

Cena Josefa Hlávky 2006

MUDr. Michaela Seydlová a MUDr. Zuzana Teuberová obdržely Cenu Josefa Hlávky pro rok 2006 za práci: Seydlová M., Teuberová Z., Dostálová T., Dvořánková B., Smetana K., Jelínek M., Kocourek T., Mroz W.: Biological properties of titanium implants covered with hydroxyapatite and zirconia layer by pulsed laser: In vitro study. Journal of Applied Physics 2006, 99, 1, 1–6.

Cena za poster Pražské dentální dny 2006

Cena za poster Pražské dentální dny 2006: Šimůnek P., Šimůnková-Vítová L., Kotová M., Dostálová T.: Protetické ošetření po aplikaci implantátů u ortodontického pacienta.

České hlavy 2006

Centrum biomedicínské informatiky – České hlavy: Identifikace podle zubů.