Important publications

Publikační okénko obsahuje výběr z impaktovaných publikací fakulty od roku 2006 do současnosti. Chceme tak upozornit akademickou obec na významnější publikace, které vyšly u nás na fakultě, a blíže představit vědecké úspěchy jednotlivých pracovišť. Publikace vybíráme na základě několika kritérií, zejména IF a podílu autorů z 2. LF UK.

First Experience of a Hemophilia Monitoring Platform: Florio Haemo

23. 5. 2023

Ester Zapotocka, Angelika Batorova, Ernest Bilic, Ana Boban, Carmen Escuriola Ettingshausen, Barbara Faganel Kotnik, Radomira Hrdlickova, Pawel Laguna, Jan Machal, Laszlo Nemes, Irena Preloznik Zupan, Gediminas Puras, Marianna Zombori. Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis. February 2022. IF: 5,953. doi