Important publications

Publikační okénko obsahuje výběr z impaktovaných publikací fakulty od roku 2006 do současnosti. Chceme tak upozornit akademickou obec na významnější publikace, které vyšly u nás na fakultě, a blíže představit vědecké úspěchy jednotlivých pracovišť. Publikace vybíráme na základě několika kritérií, zejména IF a podílu autorů z 2. LF UK.

Non-apoptotic FAS signaling controls mTOR activation and extrafollicular maturation in human B cells

12. 2. 2024

Staniek J, Kalina T, Andrieux G, Boerries M, Janowska I, Fuentes M, Díez P, Bakardjieva M, Stancikova J, Raabe J, Neumann J, Schwenk S, Arpesella L, Stuchly J, Benes V, García Valiente R, Fernández García J, Carsetti R, Piano Mortari E, Catala A, de la Calle O, Sogkas G, Neven B, Rieux-Laucat F, Magerus A, Neth O, Olbrich P, Voll RE, Alsina L, Allende LM, Gonzalez-Granado LI, Böhler C, Thiel J, Venhoff N, Lorenzetti R, Warnatz K, Unger S, Seidl M, Mielenz D, Schneider P, Ehl S, Rensing-Ehl A, Smulski CR, Rizzi M.Sci Immunol. 2024 Jan 12. doi