Předsednictvo a členové akademického senátu 2. LF UK

Funkční období: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021

Předsednictvo akademického senátu

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., předseda AS
Ondřej Hubálek, místopředseda AS
doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D., člen předsednictva AS (pedagogická komora)
Barbora Prýmková, člen předsednictva AS (studentská komora)

Členové AS 2. LF UK

Pedagogická komora

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství

 

 
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
Ústav lékařské mikrobiologie

 

 
doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
Klinika dětské hematologie a onkologie

 

 
prof. MUDr. David Kachlík
Ústav anatomie

 

 
doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
Interní klinika

 

 
RNDr. Eduard Kočárek, Ph.D.
Ústav biologie a lékařské genetiky

 
 
MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí

 

 
doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie

 

 
prof. MUDr. Richard Škába
Klinika dětské chirurgie

 

 
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí

 

 
prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Ústav patologie a molekulární medicíny

 

 
prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.
Klinika dětské hematologie a onkologie

 
 

Studentská komora

Paulina Bernardová
Všeobecné lékařství – AJ (6. roč.)

 

 
MUDr. Martin Wasserbauer
doktorské studium

 

 
MUDr. Eva Fürstová
doktorské studium

 
 
Ondřej Hubálek
Všeobecné lékařství (6. roč.)

 

 
Tomáš Jelínek
Všeobecné lékařství (5. roč.)

 

 
Martin Jirásek
Fyzioterapie Bc. (4. roč.)

 

 
Vojtěch Pražák
Všeobecné lékařství (5. roč.)

 
 
MUDr. Adam Láznička
doktorské studium

 

 
Aneta Nyčová
Všeobecné lékařství (5. roč.)

 

 
Barbora Prýmková
Všeobecné lékařství (4. roč.)

 

 
Lukáš Vaněk
Všeobecné lékařství (5. roč.)

 

 
MUDr. Viktor Veselý
doktorské studium

 
Vydáno: 5. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 30. 12. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Ingrid Vargová