Prof. M. Kvapil autorem monografie Diabetologie 2019

Monografie Diabetologie 2019, jejímž autorem je prof. Milan Kvapil, vyšla v nakladatelství Triton.