Ústav anatomie se úspěšně zapojil do Noci vědců 2019

Ústav anatomie se v roce 2019 poprvé zúčastnil celorepublikové vědecko-popularizační akce Noc vědců, která zapojuje veřejnost do inspirujícího prostředí vědy. Využili jsme proto příležitosti ukázat nový Ústav anatomie 2. LF UK, a to včetně piteven a přípravny těl jen několik pouhých dní předtím, než byl Ústav uveden do provozu a pro výuku studentů medicíny.

Zájem ze strany veřejnosti zcela předčil naše očekávání. Ačkoli ještě nebyl zakreslen v internetových mapách, nenechalo si tuto příležitost ujít téměř 900 návštěvníků, kteří mezi 17. a 23. hodinou za přítomnosti všech zaměstnanců Ústavu anatomie, včetně dobrovolníků a studentů medicíny, nahlédli do útrob špičkově vybavené budovy. Zcela pozitivní ohlasy od návštěvníků, které jsme zaznamenali během akce, byly milou odměnou na náš pestrý připravovaný program, jenž zahrnoval o komentované prohlídky Ústavu anatomie:

  • ukázky virtuálního pitevního stolu
  • chirurgické a laparoskopické šití
  • osteosyntetické ošetření kostí
  • ukázku ultrazvukového vyšetření na dobrovolnících
  • pohmatovou (palpační) anatomii na dobrovolnících
  • vědeckou práci s mikroskopem
  • komentovaný videosnímek Objasnění vývoje lidského zárodku a plodu

Ústav anatomie se na celkovém počtu návštěvníků, kteří se rozhodli navštívit zapojené fakulty Univerzity Karlovy do akce Noc vědců, podílel téměř jednou třetinou (900/3 000).