Vydání odborné monografie v angličtině An Illustrated Terminologia Neuroanatomica

An Illustrated Terminologia Neuroanatomica

Ten Donkelaar, Hans, Kachlík, David, Tubbs, R. Shane: An Illustrated Terminologia Neuroanatomica. A concise Encyclopedia of Human Neuroanatomy. 1. vyd., Springer, 2018, 491 s.

Tato kniha je jedinečná tím, že poskytuje čtenáři nejnovější odborné latinské a anglické názvosloví používané k popisu lidské nervové soustavy (centrální a periferní) a souvisejících smyslových orgánů, tedy Terminologia Neuroanatomica (TNA 2017), oficiální nomenklaturu IFAA (Mezinárodní federace sdružení anatomů). Kniha poskytuje stručný, avšak zároveň podrobný přehled neuroanatomických struktur lidského těla a dobře poslouží nejen různým odborníkům, jako jsou (neuro)anatomové, neurologové a neurovědci, ale i studenti, kteří absolvují kurzy neuroanatomie a neurověd. Publikace propojuje neuroanatomické ilustrace a text a poskytuje čtenáři jedinečný zdroj pro studium složitostí nervové soustavy člověka a jeho smyslových orgánů. Obsahuje abecední seznam oficiálních anglických a latinských termínů a synonym. Co se týče jednotlivých záznamů, je uveden název položky v standardizované angličtině, následovaný anglickými synonymy a oficiálním latinským výrazem (uvedeným v TNA), latinskými synonymy a eponymy, krátkým popisem a v mnoha případech jedním nebo více ilustracemi.

Pro usnadnění použití obrázků jsou uvedeny některé položky, například závity a rýhy mozkové kůry, spolu s rozsáhlými křížovými odkazy.