Prof. Kvapil editorem monografie Diabetologie 2018

Vyšla monografie Diabetologie 2018, mapující aktuální problémy v oboru (ed. prof. Milan Kvapil, vydalo nakladatelství Triton, 2018).