Pořadatelství kongresu Ambulantní diabetologie – Aktuality v diabetologii 2018

Prof. M. Kvapil jako předseda organizačního výboru uspořádal ve dnech 1.–3. listopadu 2018 v Poděbradech kongres Ambulantní diabetologie – Aktuality v diabetologii 2018. Před čtyřmi stovkami účastníků zde se svými příspěvky vystoupili přední odborníci z oblasti diabetologie i dalších lékařských věd, například prof. Hana Rosolová, prof. Cyril Höschl, prof. Richard Češka a další.