7th Prague European Tutorial of Radiology, největší radiologická škola ve střední a východní Evropě

Ve dnech 4. až 15. června 2018 uspořádala Klinika zobrazovacích metod ve spolupráci s hostujícím profesorem Rainerem Rienmüllerem z Grazu 7th Prague European Tutorial of Radiology. Školy se zúčastnilo celkem patnác zahraničních účastníků.

Vynikající přednášející přijeli z Evropy, Asie, USA, ale též  z Jižní Afriky. Z celkových 40 přednášek pocházelo 18 ze zahraničí. Lze vyzvednout specialisty na zobrazení srdce, prof. R. Bakhtiozina a prof. S. Ternovoye z Moskvy. Z Jižní Afriky se aktivně zúčastnil van R. L. Rensburg, odborník na ORL zobrazení. Kromě dalších zde byla specialistka na pediatrickou radiologii prof. E. Rubešová z USA, dále předseda Evropské společnosti dětské radiologie prof Riccabona z Grazu. Dalším odborníkem  pro zobrazení srdce byl prof. J. Lee z Jižní Koree, předseda četných asijských radiologických společností.  Vedle lékařů zde přednášeli přední představitelé přístrojových firem.

PETRA je největší radiologickou školou ve střední a východní Evropě v trvání dvou týdnů. Lékaři s praxí tří až pěti let v oboru radiologie se seznamují s prací na Klinice zobrazovacích metod, včetně praktik, dále získávají zkušenosti na ranních klinických seminářích a onkokonferencích.