Dr. A. Švancarová byla za Českou republiku jmenována koordinátorem studie WHO v oblasti dopravní bezpečnosti

PhDr. A. Švancarová byla v roce 2017 nominována za Českou republiku na pozici hlavního koordinátora studie 4th Global status report on road safety. Členy řešitelského týmu byli dále zástupci Ministerstva zdravotnictví, Besipu, Ministerstva vnitra, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof a další bezpečnostní experti. Cílem bylo zmapovat problematiku dopravních úrazů v ČR z různých úhlů pohledu. WHO oslovila řadu dalších zemí, výsledná publikace bude volně ke stažení na stránkách Světové zdravotnické organizace.