Dr. Švancarová byla jmenována místopředsedkyní Meziresortní pracovní skupiny pro prevenci dětských úrazů při MZ ČR

Ustavení Meziresortní pracovní skupiny pro prevenci dětských úrazů na Ministerstvu zdravotnictví ČR a vytvoření Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007–2017 (NAP) lze považovat za zásadní krok systémového řešení problematiky dětských úrazů v České republice, který je velmi kladně hodnocen orgány WHO a EU. V současné době dochází k vyhodnocení NAP za období 2007–2017 a koncepci nového akčního plánu. Hlavním cílem zůstává snížení dětské úmrtnosti v důsledku úrazů a snížení četnosti úrazů jako takových.