Prof. T. Trč editorem významné publikace

Prof. Tomáš Trč v roce byl spolueditorem publikace Jan Evangelista Purkyně a jeho význam pro současnou i budoucí medicínu.