Ocenění publikace Diabetologie 2016

Publikace Diabetologie 2016, kterou editoval prof. MUDr. M. Kvapil, byla oceněna v Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK.