Vydání odborné monografie Nemoci končetinových cév

ROZTOČIL, Karel, PIŤHA, Jan a kol. Praha: Mladá fronta a. s., 2017.

Monografie podává přehled současného stavu poznatků týkajících se anatomie a patofyziologie končetinových cév, diagnostických a terapeutických přístupů, ale i příčin a následků jednotlivých klinických stavů postihujících tepennou, žilní nebo lymfatickou část oběhu na dolních a horních končetinách. Kniha reaguje na současný rozvoj oboru angiologie, v němž postižení končetinových cév představují hlavní část každodenní činnosti angiologických pracovišť. Je určena lékařům nebo studentům zabývajícím se problematikou cévních onemocnění, s cílem poskytnout souhrn informací potřebných pro rozhodování o diagnostických a terapeutických postupech v klinické praxi. Spoluautor David Kachlík vytvořil nejdelší kapitolu publikace (s. 18–101).